Aktualitātes

2016. gadā plānotās izmaiņas ES dalībvalstu nodarbinātības likumos un nodokļu iekasēšanas politikā

Izmaiņas Polijas nodarbinātības likumā

Sākot ar 2016. gadu Polijā stāsies spēkā izmaiņas, kas attiecas uz nodarbinātības likumu – līdz šim spēkā esošos nodarbinātības veidus aizstās tikai trīs darba līguma paveidi:

– darba līgums uz nenoteiktu laika periodu,

– pagaidu darba līgums,

– pārbaudes laika darba līgums.

Izmaiņas darba likumā atbilst Eiropas Komisijas nosacījumiem attiecībā uz nodarbinātības nosacījumiem dalībvalstīs, kā arī nodrošina efektīvāku sociālo aizsardzību nodarbinātajiem, kā arī sniedz zināmas garantijas darba devējiem.

Vairāk informācijas.

Izmaiņas Polijas PVN likumā

Sākot ar 2016. gadu Polija plāno ieviest izmaiņas PVN iekasēšanas kārtībā. Nākošajā gadā plānots ieviest dalīto maksājumu, kas paredz, ka patērētāji nepastarpināti maksā PVN valsts kasē, izmantojot rēķinus. Šīs izmaiņas nepieciešams apstiprināt Eiropas Komisijā; tās plānots ieviest, lai samazinātu PVN krāpšanas risku.

Vairāk informācijas.

Izmaiņas PVN un citu nodokļu iekasēšanas kārtībā Austrijā

Līdz ar PVN likuma reformu no 2016. gada Austrijā stājas spēkā šādas izmaiņas, kas attiecas uz PVN un citu nodokļu iekasēšanu gan no privātpersonām, gan juridiskajām personām:

– lai sekmētu zinātnes attīstību, Austrija piemēros PVN atlaides zinātniskajām institūcijām,

– nekustamā īpašuma kapitāla pieauguma likme paaugstināsies līdz 30%,

– tiks piemērotas specifiskas izmaiņas akcionāru peļņas aplikšanai ar nodokli,

– privātpersonu ienākumi kopumā tiks aplikti ar 6 dažādiem nodokļiem, maksimālo nodokļa likmi palielinot līdz 55%.

Vairāk informācijas.

Izmaiņas Norvēģijas PVN un ienākuma nodokļa iekasēšanas kārtībā

Sākot a 2016. gadu Norvēģijas valdība paredzējusi ieviest nodokļu iekasēšanas izmaiņas, kas attiecas uz ienākumu nodokli. Norvēģijā plānots ieviest progresīvo ienākumu nodokļa iekasēšanas sistēmu, kas paredz 6 pakāpju sistēmu ar atšķirīgām nodokļu likmēm.

Tāpat plānots palielināt PVN likmi viesnīcu, sabiedriskā transporta un kino pakalpojumiem līdz 10%.

Vairāk informācijas.

Papildus informācija.

Izmaiņas Zviedrijas PVN likmē

Sākot ar 2016. gada 1. janvāri Norvēģijas valdība nolēmusi palielināt pašreizējo PVN likmi līdz 10% (esošo 8% vietā). Tāpat plānots samazināt uzņēmumu ienākuma nodokli no 27% līdz 25%.

Vairāk informācijas.

Izmaiņas Somijas nodokļu sistēmā

Līdz ar 2016. gadu stāsies spēkā virkne izmaiņu Somijas nodokļu iekasēšanas sistēmā. Izmaiņas tiks piemērotas ienākumu nodoklim (tiks ieviests progresīvais ienākumu nodoklis), nekustamā īpašuma nodoklim, kā arī tiks piemērots īpašs rezidentu nodokļu režīms.

Vairāk informācijas.