Horizonts 2020 (Horizon 2020)

Versija drukāšanai

Horizonts 2020 ir jauns ES finanšu mehānisms, kura mērķis ir nodrošināt ES globālo pozīciju pētniecības, inovācijas un tehnoloģijas jomās, sekmēt Eiropas izaugsmi un veicināt nodarbinātību.

Programmas kopējais budžets ir vairāk nekā 80 miljardu eiro un tā apvieno visu pētniecības un inovāciju finansējumu, ko iepriekš piedāvāja 7. Ietvara programma pētniecībai un tehnoloģiskai attīstībai (FP7), Konkurētspējas un inovāciju pamatprogramma (CIP) un Eiropas Inovāciju un tehnoloģiju institūts (EIT).

Finansējuma saņemšanas iespējas atbilstīgi programmai “Horizonts 2020” ir definētas darba programmās, kas ir publicētas ES digitālajā pētniecības finansējuma portālā šeit: http://goo.gl/EfJDmw, kuru pārstrādāja, lai procedūras varētu veikt elektroniski un daudz raitāk. Dalībnieki varēs baudīt priekšrocības, ko sniedz vienkāršota programmas arhitektūra un finansējums, vienots noteikumu kopums un samazināts finanšu pārbaužu un revīziju slogs.

Horizonts 2020 trīs prioritātes
 

1.     Zinātniskā izcilība (Excellent Science)


2.     Konkurētspējīga rūpniecība (Industrial Leadership)


3.     Sabiedrības problēmu risināšana (Societel Challange)


Horizonts 2020 ir iekļautas arī sekojošas programmas:

Brošūra "Horizonts 2020: ES Pētniecības un inovāciju pamatprogramma"
Piesakies EEN informatīvā izdevuma par ES atbalsta programmām saņemšanai e-pastā!