Aktualitātes

Aicinājums piedalīties pētījumā par intelektuālā īpašuma tiesību aizsardzību un ieviešanu

Eiropas Intelektuālā īpašuma tiesību pārkāpumu novērošanas centrs  (EU Observatory on Infringements of IPR) Eiropas Komisijas (EK) vārdā jau otro gadu veic iesaistīto Eiropas Savienības (ES) dalībvalstu iestāžu un citu ieinteresēto pušu aptauju par intelektuālā īpašuma tiesību aizsardzību un ieviešanu trešajās valstīs.

Pētījuma mērķis ir apkopot informāciju, uz kuras pamata varēs gan risināt problēmas, gan uzlabot sadarbību ar trešajām valstīm šajā jomā.

Termiņš, līdz kuram iespējams iesniegt savu viedokli: 2016.gada 31.maijs.

Detalizētāka informācija par šo pētījumu, kā arī anketa tiešsaistē ir pieejama šeit.

Viedokli arī iespējams izteikt , sazinoties ar Eiropas Biznesa atbalsta tīklu Latvijā (EEN).

Paralēli šim pētījumam EK pašlaik ir arī izsludinājusi sabiedrisko apspriešanu Ar intelektuālā īpašuma tiesību īstenošanu saistītā tiesiskā regulējuma novērtēšana un modernizācijaattiecībā uz  Eiropas Parlamenta (EP) un Padomes 2004. gada 29. aprīļa Direktīvu 2004/48/EK par intelektuālā īpašuma tiesību piemērošanu.

Šīs sabiedriskās apspriešanas termiņš, līdz kuram var iesniegt savu viedokli: 2016.gada 15.aprīlis.

Detalizētāka informācija un anketa ir pieejama šeit.