Aktualitātes

Akcelerācijas programma inovatīviem tehnoloģiju risinājumiem veselības, lauksaimniecības-pārtikas un ražošanas sektoros

DIATOMIC ir akcelerācijas programma, kura vēlas atbalstīt jaunus viedo tehnoloģiju produktus/procesus veselības, lauksaimniecības-pārtikas un ražošanas sektoros.

Programma atbalsta inovatīvus projektus, piedāvājot piedalīties uzsaukumā un saņemt finansējumu līdz pat 200 000 euro vienam projektam. Projektu pieteikt var divu vai trīs partneru konsorcijs, kurā ietilps mazie un vidējie uzņēmumi un pētniecības organizācijas.

Pieteikumus atvērtajam uzsaukumam iespējams iesniegt līdz 15. jūnijam. Papildu informācija par DIATOMIC un uzsaukuma atlases kritērijiem pieejama: https://diatomic.eu/index.php/open-calls/