Aktualitātes

Aktuālie ES valstu publiskie iepirkumi COVID-19 kontekstā

Zemāk esošās apkopotās informācijas mērķis ir atvieglot piekļuvi iepirkumiem, kas saistīti ar COVID- 19 pandēmiju.  Sarakstā ir izcelti valsts iepirkumi medicīnas aprīkojuma jomā, tādējādi atspoguļojot veselības aprūpes pakalpojumu un iestāžu vajadzības. Sīkāka informācija pieejama šeit: https://simap.ted.europa.eu/web/simap/covid-related-tenders