Aktualitātes

Aptauja Latvijas uzņēmumiem par publiskajiem iepirkumiem

LIAA Eiropas Biznesa atbalsta tīkls (EEN) Eiropas Komisijas projekta ietvaros organizē aptauju Latvijas uzņēmumiem par viņu pieredzi saistībā ar publiskajiem iepirkumiem.

Aptaujas mērķis ir gan apkopot informāciju par to, vai Eiropas, tostarp Latvijas uzņēmumi izmanto iespējas piedalīties publiskajos iepirkumos ārpus savas valsts, gan kādi ir šķēršļi šādai līdzdalībai. Reālās situācijas apzināšanās palīdzētu EEN tīklam ieviest vēl labākus un efektīvākus pakalpojumus publisko iepirkumu jomā.

Aptauja tiek veikta vienlaicīgi visās EEN dalībvalstīs.

Aptauju var aizpildīt anonīmi. No EEN Latvija puses Eiropas Komisijai tiks sagatavota apkopotā informācija ar Latvijas uzņēmumu atbildēm. Taču, ja jūs vēlaties saņemt informāciju par pasākumiem, piem., kontakbiržām, un citām aktivitātēm publisko iepirkumu jomā, lūdzu norādiet savu e-pastu aptaujas anketas beigās.

Aptaujas iesniegšanas termiņš – 2018. gada 30. jūnijs

Informācija par uzņēmumu
I. Jūsu pieredze ar publiskajiem iepirkumiem
II. Ko jūs zināt par publiskajiem iepirkumiem?
III. Piedalīšanās starptautiskos publiskajos iepirkumos
IV. Noslēguma jautājumi