Aktualitātes

Aptauja mazajiem un vidējiem uzņēmumiem par tirdzniecības finansēšanu

Āzijas Attīstības banka (Asian Development Bank), Starptautiskais tirdzniecības centrs (International Trade Centre) un Jaunattīstības valstu importa veicināšanas centrs (Centre for the Promotion of Imports from developing countries) apvienojuši spēkus, lai veiktu pētījumu par mazo un vidējo uzņēmumu (MVU) tirdzniecības finansēšanu.

Šim nolūkam ir izveidota īpaša aptauja, kuras mērķis ir atklāt saikni starp MVU tirdzniecības finansēšanu, ekonomisko izaugsmi un darba vietu radīšanu. Aptaujas rezultāti palīdzēs politikas veidotājiem, regulatoriem un finanšu iestādēm labāk izprast tirdzniecības finansēšanas lomu, radītos izaicinājumus, kā arī tās ietekmi uz darba vietu radīšanu un ekonomikas izaugsmi. Šādā veidā palīdzot uzlabot pakalpojumu sniegšanas kvalitāti MVU.

Aptauja tiešsaistē ir pieejama šeit. Pētījuma veicēji uzsver, ka aptaujā iesniegtie dati ir konfidenciāli un nebūs pieejami trešajām personām.