Aktualitātes

Aptauja par to, kā uzņēmumi pieņem ilgtspējīgas tehnoloģijas un risinājumus

Eiropas Komisija (EK) strādā pie kopīgo rūpniecības tehnoloģiju ceļvežu apkopošanas; to nolūks ir panākt pētījumu rezultātu ātrāku nonākšanu tirgū un veicināt tehnoloģiju ieviešanu uzņēmumos visā Eiropā.

Līdz ar to EK aicina uzņēmumus sniegt savu ieguldījumu šī apsekojuma veikšanā, atbildot uz anketas jautājumiem.

Tas palīdzētu labāk risināt problēmas, ar kurām saskaras mazie un vidējie uzņēmumi Eiropā saistībā ar videi draudzīgu tehnoloģiju (mazoglekļa, aprites) izstrādi, iegādi un izmantošanu.

Anketas aizpildīšana aizņems līdz 15 minūtēm un tā ir pieejama šeit. Anketu iespējams aizpildīt gan latviešu, gan angļu valodā.

Lūdzam sadaļā “Kas jums sniedza informāciju par šo apsekojumu?” izvēlēties Eiropas Biznesa atbalsta tīkls

Termiņš: 2022.gada 15.janvāris