Aptauja par transporta automatizāciju

Anketas mērķis

Tā kā daudzi transporta uzņēmumi ir MVU, šīs anketas mērķis ir apzināt norādījumus un politiskos pasākumus, kas ir vajadzīgi MVU atbalstam pārejā uz automatizāciju un digitalizāciju.

Jautājumi par Jūsu uzņēmumu
Automatizācijas un digitalizācijas pakāpe uzņēmumā

Šajā sadaļā uzdoti jautājumi par pašreizējo vai plānoto automatizācijas un digitalizācijas pakāpi uzņēmumā

(1 – automatizācijas/digitalizācijas nav; 5 – ļoti augsta automatizācija/digitalizācija)
Automatizācijas un digitalizācijas ietekme uz darba ņēmējiem uzņēmumā

Šajā sadaļā jautāts par tiem darbiniekiem, kurus automatizācija un digitalizācija varētu ietekmēt.

Informētība par pasākumiem vai stratēģijām, ar kurām atvieglot pāreju darba ņēmējiem

Šajā sadaļā uzdoti jautājumi par uzņēmuma informētību par pasākumiem vai plašākām stratēģijām, ko izmanto transporta jomas pārejā uz automatizāciju un digitalizāciju, galvenokārt pievēršoties darba ņēmējiem.

Uzņēmuma gatavība vadīt pāreju, galvenokārt pievēršoties darba ņēmējiem

Šajā sadaļā jautāts par uzņēmuma gatavību pārejai uz automatizāciju un digitalizāciju transporta jomā, galvenokārt pievēršoties darba ņēmējiem.

Ja 11. jaut. atbildēts “Jā” (iespējamas vairākas atbildes)
Ja 11. jaut. atbildēts “Jā”
(1 nemaz nav gatavi; 5 ļoti labi gatavi)
Uzņēmuma vajadzības saistībā ar norādījumiem un papildpasākumiem, ar kuriem pāreju atvieglot, galvenokārt pievēršoties darba ņēmējiem

Šajā sadaļā uzdoti jautājumi par uzņēmuma vajadzībām saistībā ar norādījumiem un papildpasākumiem, ar kuriem atvieglot pāreju uz automatizāciju un digitalizāciju, galvenokārt pievēršoties darba ņēmējiem.

Uzņēmuma lielākie izaicinājumi attiecībā uz darba ņēmējiem un pāreju uz automatizāciju un digitalizāciju

Šajā sadaļā jautāts par uzņēmuma lielākajiem izaicinājumi attiecībā uz darba ņēmējiem, pāreju uz automatizāciju un digitalizāciju un to, kā šie izaicinājumi būtu jāpārvar.