Aktualitātes

Veicinās Austrumeiropas valstu dalību Horizon Europe NMP projektos

Lai veicinātu uzņēmumu un organizāciju no maz pārstāvētiem reģioniem dalību Horizon 2020 NMP programmas projektos nākamajā ES pētniecības un inovācijas veicināšanas programmā, radīts FIT-4-NMP projekts. 

Projekta laikā tiks organizēti semināri, veicināta sadarbības tīklu veidošanās, sekmēta tehnoloģiju pārnese un veiktas apmācības. Perspektīvo jaunpienācēju  jeb organizāciju ar augstu inovācijas potenciālu dalības pieaugums  tiks panākts, veidojot saites ar “karstajiem punktiem”, kur tiek veikti nozīmīgi pētījumi nanozinātnes, nanotehnoloģiju, jaunu ražošanas tehnoloģiju jomā(NMP), kā arī attīstot sadarbības tīklu ar NMP inovatoriem.

Lai izprastu iemeslus, kas traucē pārstāvjiem no Austrumeiropas u.c. maz pārstāvētiem reģioniem piedalīties NMP projektos, tiks aptaujāti jaunpienācēji un eksperti, kas ir atbildīgi par nacionālo pētniecības un inovācijas politiku. Izmantojot aptaujas rezultātus, projekta partneri izstrādās rekomendācijas pasākumiem, kas palielinātu dalībnieku skaitu no maz pārstāvētiem reģioniem Horizon Europe NMP projektos.

NMP ir nozīmīga visaptverošu tehnoloģiju grupa. Tās attīstīšana var palielināt Eiropas rūpniecības konkurētspēju.  Pārrobežu sadarbības veicināšana  tehnoloģiju jomā, kā arī atbalsts dalībai pētniecības un inovācijas projektos – tās ir dažas no Eiropas Biznesa atbalsta tīkla aktivitātēm.

FIT-4-NMP ir Eiropas Savienības finansēts projekts, kurā piedalās arī Latvijas Tehnoloģiskais centrs. 

Vairāk ziņas par FIT-4-NMP projektu pieejamas mājaslapā: https://www.fit-4-nmp.eu/, vai sazinoties ar Latvijas Tehnoloģisko centru: Juris Balodis, e-pasts: juris.balodis@techcenter.lv, mob.t. 29451344.