Aktualitātes

Atbalsts ekspertīzes saņemšanai “DigitaliseSME” projekta ietvaros

“DigitaliseSME” ir Eiropas Savienības finansēts projekts, kas atbalsta mazo un vidējo uzņēmumu (MVU) digitalizāciju Eiropā. Projekta ietvaros MVU ir iespēja īstenot sadarbību ar ārvalstu ekspertu, kas palīdzēs veikt digitalizācijas procesus, lai palielinātu MVU konkurētspēju Eiropas un pasaules tirgū.

Lai piedalītos projektā, uzņēmumiem jāreģistrējas “DigitaliseSME” mājaslapā, kurā nepieciešams aprakstīt savas aktivitātes un nepieciešamību pēc ekspertīzes. Projekta konsorcijs apmaksās eksperta darbu un ceļa izdevumus, bet uzņēmumam jāapmaksā naktsmītnes un uzņemšanas izdevumi uzņēmuma apmeklējuma laikā, kas ilgst vienu mēnesi.

Pieteikumi tiek izvērtēti katru mēnesi. Papildu informācija un pieteikties iespējams šeit.