Aktualitātes

COVID-19: Resursi darbavietai un riska novērtēšana

Eiropas Darba drošības un veselības aģentūra ir apkopojusi un izstrādājusi dažādus informācijas resursus, lai darba vide būtu droša un nekaitīga. 

Informācijas resursi aptver tādas tēmas kā:

  • droša atgriešanās darbavietā;
  • drošības norādījumi un ieteikumi darbavietai;
  • darbs no mājām – kā to pilnveidot, padarīt nekaitīgu;
  • praktiski rīki attālinātajam darbam.

Ir apkopota dažādu Eiropas Savienības iestāžu informācija, kā arī uzskaitīti vairāki bioloģiskie aģenti. Pie bioloģiskajiem aģentiem pieder arī COVID vīruss, bet ir uzskaitīti vairāki citi aģenti, kuri jāņem vērā darbojoties noteiktās nozarēs un darba vidēs.  Informācija pieejama šeit.

OiRA (Online Interactive Risk Assesment) ir izstrādājusi interaktīvu rīku, kas ļauj novērtēt COVID-19 darba vides riskus.  Rīks pieejams šeit!