Aktualitātes

DAPSI programmas uzsaukums datu pārraides izaicinājumu risināšanai

Datu pārnesamības un pakalpojumu inkubators (DAPSI) meklē Eiropas līmeņa interneta novatorus, kuri piedāvātu idejas datu pārraides izaicinājumu atrisināšanai. 

DAPSI piedāvā kopumā 5,6 miljonus EUR finansējumu trijos atklātos uzsaukumos interneta novatoriem, lai izstrādātu tehnoloģiju risinājumus un pakalpojumus datu pārraides jomā. Katrs izvēlētais projekts var saņemt naudas ieguldījumu idejas attīstībā līdz pat 150 000 eiro, pielāgotus tehniskos un biznesa resursus, piekļuvi infrastruktūrai un daudzus citus pielāgotus pakalpojumus. 

Piedalīties var gan fiziskas personas, vairāku cilvēku grupas, uzņēmumi. 

Pieteikšanās līdz 22.aprīlim! Sīkāka informācija un nosacījumi meklējami šeit!