Aktualitātes

DIATOMIC uzsaukums tehnoloģiju jauninājumiem

Eiropas digitālās inovācijas centru tīkls DIATOMIC piedāvā iespēju mazajiem un vidējiem uzņēmumiem un kompetences centriem, kas strādā ar mikroelektroniku un viedajām sistēmām, kā arī inovatīviem jaunuzņēmumiem veselības, lauksaimniecības un ražošanas nozarēs, piedalīties uzsaukumā un saņemt līdz 200 tūkstošiem euro savam eksperimentam.

Uzsaukuma galvenais mērķis ir veicināt sensoru, elektronisko sastāvdaļu, viedo sistēmu risinājumu ieviešanu veselības, lauksaimniecības un ražošanas nozarēs.

DIATOMIC plāno finansiāli atbalstīt 15 līdz 43 pieteikumus.

Uzsaukumam var pieteikties konsorcijs, kurā ir ne vairāk kā trīs partneri. Pieteikumus iespējams iesniegt līdz 2019. gada 31. janvārim.

Papildu informācija un pieteikuma formas pieejamas šeit.