Aktualitātes

DIGI-B-CUBE projekts atbalsta digitālās inovācijas, kas radikāli izmainīs medicīnas diagnostikas vērtību ķēdi

DIGI-B-CUBE projekts meklē digitālās inovācijas, kas radikāli izmainīs medicīnas diagnostikas vērtību ķēdi.
Uzņēmumi tiek aicināti piedalīties DIGI-B-CUBE projekta uzsaukumos, kas atvērti līdz 2021.gada 3.februārim.

DIGI-B-CUBE projekta mērķis ir atklāt starpnozaru uzņēmu sadarbības potenciālu, kombinējot mākslīgā intelekta (AI), kognitīvo datortehnoloģiju (CCDT) iespējas ar bioattēlveidošanu (bioimaging), bionoeikšanu (biosensing), bioparaugu glabāšanas darbību (biobanking) jeb (B-CUBE), lai varētu nonākt pie gatavām, tirgu strauji mainošām tehnoloģijām un radīt jaunus inovatīvus risinājumus, kas palielinātu uz pacientu mērķētu diagnostikas darba plūsmu, nodrošinātu to ar uzlabotiem algoritmiem, palielinot medicīniskās diagnostikas efektivitāti un precizitāti.

DIGI-B-CUBE veicinās pielāgotu risinājumu un prototipu izstrādi nodrošinot inovatīviem maziem un vidējiem komersantiem (MVK) no Eiropas Savienības un asociētajām partnervalstīm vaučerus līdz 60 000 EUR apmērā. Uzņēmumi tiek aicināti iesaistīties projekta pasākumos – gan semināros, gan kontaktbiržas pasākumos meklējot iespējas sadarbībai. DIGI-B-CUBE projekts ir finansēts no Eiropas Savienības Apvārsnis 2020 (Horizon 2020) programmas.  

Iekļaujot inovācijas IT jomā un paplašinot bioattēlu veidošanu, bionoteikšanas un mērīšanas tehnoloģiju iespējas un bioparaugu uzglabāšanas lietojumu, projekts veicinās personalizētās medicīnas mērķu sasniegšanu, kas beigās piedāvātu pacientiem ātrāku un efektīvāku diagnostiku, un ārstēšanu visā veselības sistēmā. Digitālās inovācijas mainīs to kā tiek nodrošināta un īstenota veselības aprūpe, tās sniegs iespēju noteikt diagnozi daudz efektīvāk un ļaus īstenot precīzijas medicīnu.

Vaučeri pēc mērķa tiek iedalīti 4 kategorijās:

 1. Prototipēšanas vaučers (prototyping voucher) (līdz 20 000 EUR vienam uzņēmumam, līdz 60 000 EUR vienam projektam)
  Pieteikšanās līdz 2021.gada 3.februārim
 2. Pielāgotu inovatīvu risinājumu vaučers (customised solution innovation voucher) (līdz 50 000 EUR vienam uzņēmuma, līdz 150 000 EUR vienam projektam)
  Pieteikšanās līdz 2021.gada 3.februārim
 3. Kopstrādes laboratorijas vaučers (co-working disruption lab voucher) līdz 10 000 EUR uzņēmuma vai projektam
  Pieteikšanās atvērta no 2020.gada 28.oktobra līdz 2021.gada 27.oktobrim
 4. Ceļošanas vaučers (travel voucher) līdz 2000 EUR vienam vaučerim, līdz 6000 EUR vienam MVU
  Pieejams līdz 2022.gada 28. februārim

Vairāk par projektu un uzsaukumiem, pasākumiem un nepieciešamo dokumentāciju skatīt šeit: https://digibcube.eu/open-calls/