E-tulkošanas anketa

Vai bezmaksas piekļuve aizsargātam Eiropas automatizētās tulkošanas rīkam palīdzētu jūsu uzņēmumam? Automatizētā tulkošana var palīdzēt ātri un viegli saprast informācijas pieprasījumus, saraksti un citu informāciju svešvalodā, kas agrāk nebija pat iedomā
Vispārīgi jautājumi par jūsu uzņēmumu:
Jautājumi par e-tulkošanu
 
 
5. Cik svarīgi ir turpmāk minētie aspekti, lemjot par automatizētās tulkošanas izmantošanu? (lūdzam novērtēt pēc svarīguma, sākot ar 1 un beidzot ar 8; 1 — mazāk svarīgs, 8 — vissvarīgākais)
Norādiet to zemāk
Ja atbildējāt apstiprinoši, lūdzu, sazinieties ar mums pa e-pastu CNECT-LANGTECH@ec.europa.eu
Pateicamies par anketas aizpildīšanu!