Aktualitātes

Eiropas Aviācijas drošības aģentūra par dronu ekspluatāciju Eiropā

Eiropas Aviācijas drošības aģentūra (EASA) publicējusi pirmo oficiālo viedokli par drošu mazo dronu ekspluatāciju Eiropā. Oficiālais viedoklis ir būtisks solis dronu ekspluatācijas drošības uzlabošanā un detalizētāka regulējuma izveidē.
EASA viedoklis paredz novatorisku dronu ekspluatācijas regulēšanu, izveidojot pēc iespējas vienkāršākus lietošanas noteikumus un galveno uzmanību pievēršot ekspluatācijas riskiem. Viedoklī pausta nepieciešamība apvienot preču drošuma un aviācijas likumdošanas aspektus. Mazo dronu (līdz 25 kg) dizaina prasībām būtu jāatbilst CE marķējumam (“Conformité Européenne”) un drona lietotājam tā iepakojumā jāatrod informāciju, kā to lietot, neapdraudot citus cilvēkus. Viedoklī pausta nepieciešamība ņemt vērā teritoriju, kur drons tiek lidināts (virs jūras vai pilsētas centra), cilvēku, kas to vada (bērns vai profesionāls pilots) un kāda veida drons tiek lietots (tā smagums un drošības elementi). Viedoklis paredz gadījumus, kad drona ekspluatācija, izmantojot virkni ierobežojumu – ekspluatācijas noteikumus, tehniskās prasības, drona lietotāja kompetenci – ļautu izmantot dronu bez iepriekšējas kompetentās iestādes autorizācijas vai deklarācijas iesniegšanas.
Izstrādātais viedoklis ļauj EASA dalībvalstīm definēt zonas, kurās dronu lietošana tiks ierobežota vai aizliegta, kā arī zonas, kurās noteiktām tehniskajām prasībām varētu būt atvieglojumi.
Papildu informācija: https://www.easa.europa.eu/newsroom-and-events/press-releases/easa-publishes-first-opinion-safe-drone-operations-europe