Aktualitātes

Eiropas Ķimikāliju aģentūra (ECHA) organizē tīmekļseminārus saistībā ar REACH 2018 procesu

Eiropas Ķimikāliju aģentūrai (ECHA) ir vadošā loma ES inovatīvu ķīmisko vielu tiesību aktu ieviešanā, kas būtiska cilvēku veselībai un vides aizsardzībai.

ECHA palīdz uzņēmumiem izpildīt tiesību aktos noteiktās prasības, veicina ķīmisko vielu drošu lietošanu, sniedz informāciju par ķīmiskajām vielām un risina jautājumus, ja ķīmiskās vielas rada bažas.

Lai to realizētu Eiropas Ķimikāliju aģentūra regulāri organize dažādus pasākumus, tostarp tīmekļseminārus par dažādiem aktuāliem tematiem.

2016.gadā līdz gada beigām ir vēl plānoti vairāki tīmekļsemināri par tādiem tematiem kā Biocīdu produktu regula, REACH 2018 reģistrācija, u.c.

Sīkāka informācija: https://echa.europa.eu/support/training-material/webinars/reach-2018-webinars