Aktualitātes

Eiropas Komisija aicina izteikt savu viedokli par ES direktīvām par patērētāju tiesībām un to mērķtiecīgu pārskatīšanu

Eiropas Komisija ir izsludinājusi sabiedrisko apspriešanu attiecībā uz ES direktīvu par patērētāju tiesībām mērķtiecīgu pārskatīšanu.

Šīs sabiedriskās apspriešanas mērķis ir apkopot ieinteresēto pušu viedokļus par varbūtējiem mērķtiecīgiem grozījumiem atsevišķās svarīgākajās ES direktīvās patērētāju tiesību jomā, jo īpaši:

  • nodrošināt lielāku caurskatāmību, lai patērētāji varētu zināt, ar ko viņi noslēdz līgumus, iepērkoties tiešsaistes platformās (tiešsaistes tirgus laukumos), un cik lielā mērā šiem līgumiem ir piemērojamas ES patērētāju tiesības;
  • attiecināt atsevišķas patērētāju tiesības uz tiešsaistes pakalpojumu līgumiem, kuros patērētājs sniedz datus, nevis maksā naudu;
  • paredzēt tiesiskās aizsardzības līdzekļus patērētājiem, kas cietuši no negodīgas komercprakses, piem., maldinošiem apgalvojumiem par ekoloģiskumu;

Tāpat Komisija arī izmantos šo iespēju, lai uzzinātu dalībnieku viedokli par dažiem jautājumiem, kas saistīti ar valstu aizliegumiem attiecībā uz tiešo tirdzniecību mājās.

LIAA Eiropas Biznesa atbalsta tīkls aicina MVU aktīvi iesaistīties un dot savu ieguldījumu šajā apspriešanā, kas palīdzētu gan pašiem uzņēmumiem, gan patērētājiem risināt radušās problēmas saistībā ar patērētāju tiesībām.  

Apspriešanā aicināti piedalīties patērētāji, ražotāji, valsts iestādes, ministrijas, par patērētāju tiesību aizsardzību atbildīgās iestādes, valstu nozaru regulatori un Eiropas Patērētāju tiesību aizsardzības centri (ECC), u. c. interesenti.

Sīkāka informācija par sabiedrisko apspriešanu, tostarp atsauces dokumentiem latviešu valodā ir atrodama: https://ec.europa.eu/info/consultations/public-consultation-targeted-revision-eu-consumer-law-directives_lv

Anketu ir iespējams aizpildīt arī latviešu valodā, skat. tiešo saiti: https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/57fe6f5f-284d-4ea1-8830-08cb24143363?draftid=b21303dc-f75e-48e7-baef-f7b3f733c4fb&surveylanguage=LV

Sabiedriskās apspriešanas termiņš – 2017. gada 8. oktobris.

Ja rodas papildu jautājumi, droši sazinieties ar LIAA Eiropas Biznesa atbalsta tīklu: tālr. – 67039430, e-pasts: info@een.lv