Aktualitātes

Eiropas Komisija aicina izteikt savu viedokli par iespējām mazināt mikroplastmasas emisijas vidē

LIAA Eiropas Biznesa atbalsta tīkls aicina MVU aktīvi iesaistīties un dot savu ieguldījumu apspriešanā, kas palīdzētu vides uzlabošanā. Eiropas Komisija veidotās sabiedriskās apspriešanas mērķis ir apkopot ieinteresēto pušu un iedzīvotāju viedokļus par risinājumiem, kas ļautu mazināt mikroplastmasas nonākšanu jūras vidē, jo īpaši:

  • informēt plašu ieinteresēto personu loku un sniegt tām iespēju paust savu viedokli, novērojumus un komentārus par raizēm, kas tām ir attiecībā uz vidi piesārņojošām mikroplastmasas daļiņām, un risinājumiem šo emisiju mazināšanai;
  • savākt tādu informāciju un datus par vidi piesārņojošu mikroplastmasas daļiņu avotiem un šo daļiņu emisijas mazināšanas risinājumiem, ko nevar iegūt, pētot dokumentus un citus informācijas avotus.

Sīkāka informācija par sabiedrisko apspriešanu, tostarp atsauces dokumentiem latviešu valodā ir atrodama: https://ec.europa.eu/info/consultations/public-consultation-investigating-options-reducing-releases-environment-microplastics_lv

Anketu ir iespējams aizpildīt arī latviešu valodā, skat. tiešo saiti: https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/5ff1c02d-401f-41c1-9913-8a20f2f6b79f?draftid=5d2d8cbd-0517-4122-9d99-5a3153fce09b&surveylanguage=LV

Sabiedriskās apspriešanas termiņš – 2017. gada 16. oktobris   

Ja rodas papildus jautājumi, droši sazinieties ar LIAA Eiropas Biznesa atbalsta tīklu: tālr. – 67039430, e-pasts: info@een.lv