Aktualitātes

Eiropas Komisija aicina izteikt savu viedokli par jaunas tiešsaistes platformas nepieciešamību, kas nodrošinātu piekļuvi EK dokumentiem

Eiropas Komisija ir izsludinājusi sabiedrisko apspriešanu par jauno tiešsaistes platformu, kas nodrošinās publisku piekļuvi Komisijas rīcībā esošiem dokumentiem.

Eiropas Komisija strādā pie šādas jaunas platformas izveides, tādējādi nodrošinot iedzīvotājiem iespēju vieglāk atrast un piekļūt tos interesējošiem dokumentiem. Sabiedriskās apspriešanas mērķis ir apkopot visu to iedzīvotāju un citu ieinteresēto personu viedokļus par jaunās platformas uzbūvi un funkcijām.

LIAA Eiropas Biznesa atbalsta tīkls aicina aktīvi iesaistīties un dot savu ieguldījumu šajā apspriešanā.

Detalizētāka informācija par sabiedrisko apspriešanu, tostarp atsauces uz saistošajiem dokumentiem atrodama šeit.

Anketa latviešu valodā ir atrodama šeit.
Anketas iesūtīšanas termiņš: 2018. gada 21. septembris

Ja rodas papildu jautājumi, droši sazinieties ar LIAA Eiropas Biznesa atbalsta tīklu: tālr. – 67039430, e-pasts: info@een.lv