Aktualitātes

Eiropas Komisija aicina izteikt savu viedokli par mazo un vidējo uzņēmumu (MVU) definīciju

Eiropas Komisija ir izsludinājusi sabiedrisko apspriešanu par MVU definīcijas pārskatīšanu. Šīs sabiedriskās apspriešanas mērķis ir apkopot visu ieinteresēto iedzīvotāju, organizāciju un uzņēmumu viedokļus un atsauksmes par MVU definīcijas izvērtēšanu un ietekmes novērtējumu.

MVU definīciju izmanto kā strukturālu rīku, ar kura palīdzību apzināt uzņēmumus, kuriem to izmēra dēļ tirgū ir palielināti riski un specifiskas problēmas un kuri tādēļ drīkst izmantot sabiedrības atbalsta priekšrocības. Definīcijai ir būtiska nozīme dažādu administratīvo atvieglojumu un samazinātu maksu piemērošanā.

Detalizētāka informācija par sabiedrisko apspriešanu, tostarp atsauces uz saistošajiem dokumentiem atrodamas: https://ec.europa.eu/info/consultations/public-consultation-review-sme-definition_lv

Anketa latviešu valodā ir pieejama: https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/review_sme_definition?surveylanguage=LV

Anketas iesūtīšanas termiņš ir līdz 2018. gada 6. maijam.

Ja rodas papildu jautājumi, sazinieties ar LIAA Eiropas Biznesa atbalsta tīklu: tālr. – 67039430, e-pasts: info@een.lv