Aktualitātes

Eiropas Komisija aicina izteikt viedokli par pārtikas aprites uzlabošanu

Eiropas Komisija ir izsludinājusi sabiedrisko apspriešanu – iniciatīvu pārtikas aprites uzlabošanai.

Sabiedriskās apspriešanas mērķis ir apkopot ieinteresēto pušu un iedzīvotāju viedokļus par risinājumiem, kas palīdzētu stiprināt lauksaimnieku pozīcijas pārtikas aprites ķēdē, jo īpaši pievēršot uzmanību šādiem trīs aspektiem:

  • Negodīga tirdzniecības prakse;
  • Tirgus pārredzamība;
  • Ražotāju sadarbība.

Apspriešanas procesa rezultātā tiks izstrādāts ietekmes novērtējums un atbalstīta kopējās lauksaimniecības politikas (KLP) plānošana nākotnē. 

Apspriešanās tika uzsākta gan lai vienkāršotu KLP, gan lai veicinātu lielāku lauksaimnieku interešu aizsardzību pret pārējiem pārtikas aprites dalībniekiem, piemēram, pārtikas pārstrādātājiem un mazumtirgotājiem.

LIAA Eiropas Biznesa atbalsta tīkls aicina MVU aktīvi iesaistīties un dot savu ieguldījumu šajā apspriešanā.  

Sīkāka informācija par sabiedrisko apspriešanu, tostarp atsauces dokumentiem latviešu valodā ir atrodama: https://ec.europa.eu/info/consultations/food-supply-chain_lv

Anketu ir iespējams aizpildīt arī latviešu valodā, skat. tiešo saiti: https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/AGRISurveyUTPs?showecas=true&surveylanguage=lv

Sabiedriskās apspriešanas termiņš – 2017. gada 17. novembris. 

Ja rodas papildu jautājumi, droši sazinieties ar LIAA Eiropas Biznesa atbalsta tīklu: tālr. – 67039430, e-pasts: info@een.lv