Aktualitātes

Eiropas Komisija aicina piedalīties aptaujā “Uzņēmumu un organizāciju sadarbība ar augstskolām Eiropā”

Sakarā ar pozitīvo ietekmi uz biznesa inovācijām un prasmēm, Eiropas Komisija ir uzsākusi plaša mēroga pētījumu par augstskolu sadarbību ar publiskā un privātā sektora iestādēm Eiropā.

Lai veicinātu šo sadarbību, Eiropas Komisija aicina uzņēmumus un organizācijas piedalīties aptaujā, neskatoties uz to, vai Jūsu uzņēmums / organizācija ir sadarbojusies ar augstskolām vai nav. Mērķis ir izstrādāt atbilstošu politiku, kas nākotnē veicinātu šo sadarbību vēl lielāku un veiksmīgāku.

Šajā aptaujā ir iesaistītas vairāk kā 3500 universitātes un 1000 uzņēmumi visā Eiropā, līdz ar to, tā ir apjomīgākā šāda veida aptauja, kāda jebkad ir veikta.

Lai piedalītos, spiediet šeit un izvēlieties sev piemērotāko valodu:
http://www.survey.ub-cooperation.eu/

Aptaujas aizpildīšana aizņems aptuveni 10 minūtes. Visas atbildes būs anonīmas. Atbildes vēlams iesniegt līdz 11.11.2016.

Kā pateicību, par savu veltīto laiku aptaujas aizpildīšanai, Eiropas Komisija piedāvā, pabeidzot aptauju, izvēlēties saņemt sadarbības gatavības novērtējumu Jūsu uzņēmumam / organizācijai.