Aktualitātes

Eiropas Komisija aicina uzņēmējus izteikt savu viedokli par Regulu attiecībā uz dzīvnieku ēdināšanā lietotām piedevām

Eiropas Komisijas ir izsludinājusi sabiedrisko apspriešanu par ES tiesību aktiem attiecībā uz dzīvnieku barības piedevām.
Eiropas Savienībā spēkā ir Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (EK) Nr. 1831/2003 (2003. gada 22. septembris) par dzīvnieku ēdināšanā lietotām piedevām, ar to iepazīties var šeit.

Barības piedevas ir vielas, mikroorganismi vai preparāti, kas pievienoti barībai vai ūdenim, lai panāktu konkrētu rezultātu vai nu tieši attiecībā uz barību vai ūdeni, vai arī attiecībā uz dzīvnieku. Šīs vielas kalpo tostarp šādiem mērķiem: – tām ir tehnoloģiska ietekme uz barību, piemēram, konservanti; – tās uzlabo dzīvnieku barības vai no dzīvniekiem iegūtu pārtikas produktu garšu vai izskatu, piemēram, krāsvielas, ar kurām tiek krāsota vai nu tieši dzīvnieku barība, vai arī netieši gaļa vai olas; – tām ir uzturfizioloģiska ietekme uz dzīvnieku, piemēram, vitamīni; – tās uzlabo dzīvnieka zootehniskos rādītājus: piemēram, fermenti, kas uzlabo dzīvnieku barības sagremojamību un tādējādi paaugstina gaļas produkciju.

Šīs apspriešanas mērķis ir noskaidrot, cik lielā mērā ir sasniegti regulas mērķi, cik lielā mērā tā joprojām atbilst tai paredzētajam mērķim un vai tā ir jāatjaunina.
Mērķauditorija ir privātpersonas, uzņēmēji, lolojumdzīvnieku īpašnieki, uzņēmējdarbības organizācijas, darba ņēmēji un viņu pārstāvības organizācijas, nevalstiskās organizācijas, valsts pārvaldes iestādes u.c., kuriem ir interese par barības piedevu tematu.

LIAA Eiropas Biznesa atbalsta tīkls aicina aktīvi iesaistīties un dot savu ieguldījumu šajā apspriešanā. 
Informācija par šo apspriešanu meklējama šeit

Anketu latviešu valodā var aizpildīt tiešsaistē, iepriekš reģistrējoties ES Pārredzamības reģistrā.

Anketas iesūtīšanas termiņš: 2019.gada 3.aprīlis