Aktualitātes

Izsaki viedokli par pasākumiem mobilo telefonu un planšetdatoru ietekmes uz vidi regulēšanai

Līdz 23. augustam Eiropas Komisija (EK) izsludina sabiedrisko apspriešanu par pasākumiem mobilo tālruņu un planšetdatoru ietekmes uz vidi regulēšanai, kas ir daļa no 2020. gada aprites ekonomikas rīcības plāna un sasaucas ar Eiropas zaļā kursa mērķiem par resursu efektīvu izmantošanu. Tās ir iniciatīvas, kuras aptver jebkuru posmu ražojumu aprites ciklā un kuru mērķis ir nodrošināt, ka izmantotie resursi pēc iespējas ilgāk paliek ES aprites ekonomikā.

Attiecībā uz mobilajiem tālruņiem un planšetdatoriem tās galvenais mērķis ir nodrošināt, ka:

· tie tiek konstruēti tā, lai tie būtu energoefektīvi un izturīgi,

· patērētāji tos var viegli salabot, pilnveidot un uzturēt,

· ierīces ir iespējams atkal izmantot un pārstrādāt.

Šajā apspriešanā EK vēlas apkopot visu ieinteresēto personu atsauksmes par jomām, kurās varētu būt nepieciešama regulatīva iejaukšanās, par mobilo tālruņu un planšetdatoru lietotāju ieradumiem, vēlmēm un izvēli saistībā ar šādu ierīču iegādi, lietošanu, remontu un iznīcināšanu, kā arī par iespējamo likumdošanas pasākumu gaidāmo ietekmi uz lietotāju lēmumiem. Šīs apspriešanas rezultāti būs vērtīgs ieguldījums, Komisijai sagatavojot ietekmes novērtējumu.

Apspriešanā aicināti piedalīties plaša mērķauditorija, proti, tie var būt lietotāji, publiskās iestādes, oriģinālā aprīkojuma ražotāji, uzņēmumi (bieži vien – mazie un vidējie uzņēmumi), kuri sniedz pakalpojumus vai veic ar šiem ražojumiem saistītas darbības, piemēram, to salikšanu, remontu un apkopi. Anketas aizpildīšana aizņems līdz 15 minūtēm un tā ir pieejama šeit.