Aktualitātes

Eiropas Komisija ir izsludinājusi aptauju MVU par Ilgtspējīgu produktu iniciatīvu

2021. gada noslēgumā Eiropas Komisija (EK) plāno īstenot aprites ekonomikas rīcības plāna ietvaros izsludināto Ilgtspējīgu produktu iniciatīvu. Tās ietvaros paredzēts tirgū pieejamos produktus padarīt piemērotus klimatneitrālai, resursefektīvai aprites ekonomikai, kā arī samazināt atkritumu daudzumu.

Par ilgtspējīgiem produktiem aptaujas  ietvaros var uzskatīt tās preces un pakalpojumus, kuri ir veidoti tā, lai kalpotu ilgi; tie ir ilgnoturīgi, remontējami, modernizējami un ražoti ar minimālu ietekmi uz vidi, un to ietekme un emisijas visā aprites ciklā ir samazinātas līdz minimumam. Dažkārt tos var viegli atpazīt tirgū, jo tiem ir oficiāls ES ekomarķējums.  

Tās ir kosmētikas preces, elektroniskās iekārtas, tekstilizstrādājumi, u.c.. Detalizētāks saraksts (angļu valodā) ir aprakstīts šeit.     

Lai labāk apkopotu uzņēmumu viedokļus par plānotajiem pasākumiem, EK sadarbībā ar LIAA Eiropas Biznesa atbalsta tīklu (EEN) aicina arī Latvijas uzņēmumus izteikt savu viedokli šajā jomā.

Aptauju ir iespējams aizpildīt gan latviešu, gan jebkurā citā ES valodā.

Aptauja ir pieejama šeit.

Termiņš – 2021.gada 15.jūnijs

Lūgums aptaujas dalībniekiem: lai piefiksētu attiecīgās valsts iesaistīšanos un informācijas avotu, tad būtu nepieciešams ievadīt LIAA EEN ID kodu: LV00374.

Papildus jautājumu gadījumā sazinieties pa e-pastu info@een.lv