Aktualitātes

Eiropas Komisija ir izsludinājusi MVU aptauju par Covid-19 izraisītiem piegādes ķēdes traucējumiem Eiropā

Koronavīrusa (Covid-19) uzliesmojuma un pandēmijas rezultātā pasaules ekonomikā ir vērojama vēl nepieredzēta lejupslīde, ko visskaudrāk izjūt mazie un vidējie uzņēmumi (MVU). Krīze un tās sekas apdraud uzņēmējdarbību un bieži izraisa piegādes ķēdes traucējumus. 

Eiropas Komisija sadarbībā ar Eiropas Biznesa atbalsta tīklu (EEN) aicina Eiropas MVU dalīties pieredzē par to, kā tos ietekmē koronavīrusa pandēmija. Konkrētāk, apsekojumā galvenā uzmanība pievērsta piegādes ķēdes traucējumiem un tam, kādu atbalstu mazajiem un vidējiem uzņēmumiem var sniegt saistībā ar piegādes ķēdes traucējumiem. 

Šīs aptaujas mērķis ir laikus apkopot informāciju, kas palīdzēs Eiropas Komisijai pielāgot tās izstrādāto atveseļošanas politiku. Apkopotās atbildes izmantos Eiropas Komisijas ātrās brīdināšanas nodaļa, kuras uzdevums ir risināt ar piegādes ķēdi saistītās Eiropas uzņēmumu problēmas. 

Turklāt MVU, kas aizpilda aptauju, var lūgt papildu atbalstu no esošajiem Eiropas uzņēmējdarbības atbalsta tīkliem.

Aptauja būs atvērta līdz  2020.gada 31.decembrim. Šajā laikā posmā EK gaidīs pēc iespējas vairāk MVU atbilžu.

Informācija par aptauju – https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/SCD-Covid19

Aptauja ir anonīma un aizņems mazāk nekā 10 minūtes un tā ir aizpildāma tiešsaistē augstākminētajā saitē

 

Aicinām Latvijas uzņēmumus un citus interesentus piedalīties un aktīvi izteikt savu viedokli!