Aktualitātes

Eiropas Komisija ir izsludinājusi sabiedrisko apspriešanu par Būvizstrādājumu regulas noteikumu pārskatīšanu

Eiropas Komisija ir izsludinājusi sabiedrisko apspriešanu mazajiem un vidējiem uzņēmumiem par ES noteikumu pārskatīšanu attiecībā uz būvizstrādājumiem.

Apspriešana dod iespēju visām ieinteresētajām personām un tiešajiem lietotājiem piedalīties Būvizstrādājumu regulas iespējamā pārskatīšanā. Viņu pieredze un priekšstati palīdzēs noteikt pamatscenāriju, izvērtēt iespējamos risinājumus nākotnei un noteikt vispiemērotāko turpmāko rīcību.

Būvizstrādājumu regulā (CPR) ir paredzēti ES mēroga noteikumi būvizstrādājumu tirdzniecībai. Ar šo iniciatīvu šie noteikumi tiks pārskatīti. Tas ietver:

  • gada izvērtējumā konstatēto problēmu risināšanu,
  • būvizstrādājumu vienotā tirgus darbības uzlabošanu.

Apspriešanā ir aicināti piedalīties visi iedzīvotāji un organizācijas, jo īpaši:

  • ieinteresētās privātpersonas, būvizstrādājumu tiešie privātie lietotāji;
  • uzņēmumi un individuālie komersanti, it īpaši mazie un vidējie uzņēmumi (ražotāji, importētāji, izplatītāji, būvuzņēmēji, projektētāji, piegādātāji profesionālie galalietotāji);
  • uzņēmumu pārstāvji (nozares apvienības, tirdzniecības kameras, arodorganizācijas);
  • tehniskās institūcijas (paziņotās iestādes, tehniskās novērtēšanas iestādes, standartizācijas organizācijas, Eiropas Tehniskā novērtējuma organizācija)…
  • nevalstiskās organizācijas;
  • akadēmiskas, pētniecības un tehnoloģiju organizācijas;
  • būvstrādnieku pārstāvji;
  • patērētāju aizsardzības organizācijas.

Aptaujas termiņš: 2020.gada 4.septembris – 2020.gada 25.decembris

Informācija par aptauju – https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12458-Review-of-the-Construction-Products-Regulation/public-consultation

Aptaujā var piedalīties, aizpildot tiešsaistes anketu šeit!

Anketa kopumā ir diezgan gara, taču aptaujai ir divas daļas — pirmās mērķis ir iegūt vispārīgu informāciju par jums / jūsu organizāciju, bet otrajā galvenā uzmanība pievērsta politikas iespējām un to vēlamajai ietekmei. Līdz ar to variet izvēlēties atbildēt uz īsākas, vispārīgākas ar CPR saistītas anketas jautājumiem vai uz garākas, detalizētākas ar CPR saistītas anketas jautājumiem, kas prasa noteiktas priekšzināšanas par Regulu.

Aicinām Latvijas uzņēmumus un citus interesentus piedalīties un izteikt savui viedokli un ierosinājumus!