Aktualitātes

Eiropas Komisija izsludina aptauju attiecībā uz ekodizaina prasībām uzņēmuma serveru un datu glabāšanas nozarē

Eiropas Komisija Ekodizaina Darba plānā 2009.-2012.gadiem ir iekļāvusi ekodizaina prasības attiecībā uz uzņēmumu serveriem un datu glabāšanas iekārtām.

Pašlaik tiek izvērtēti potenciālie pasākumi to ieviešanai.

Ekodizaina izstrādes sagatavošanas pētījums par uzņēmuma serveriem un datu glabāšanas iekārtām tika pabeigts 2015. gada septembrī, kur konsultanti bija paredzējuši dažas iespējamās ekodizaina prasības attiecībā uz šiem produktiem, piemēram, kvantitatīvās prasības aparatūras līmenī, informatīvās prasības par produkta  veiktspēju (gan tā dīkstāves, gan darbības laikā), prasības attiecībā uz dažu produktu ekspluatācijas nosacījumiem un prasības attiecībā uz produktu materiālu efektivitāti (atkārtota izmantošana, pārstrāde), u.c.

2015.gada 1.oktobrī Eiropas Komisija uzsāka īpašu ietekmes novērtējuma pētījumu par serveriem un datu glabāšanas iekārtām. Pētījumu plānots pabeigt 2016.gada decembrī. Tiek izvērtētas vairākas politikas iespējas, tādas kā “status quo”, pašregulācija, ekodizaina prasības, energomarķējums un papildus regulējošās pieejas, piemēram, “Energy Star programma”.

Šī apspriešana palīdzēs Komisijai iegūt atgriezenisko saiti un novērtēt ietekmi uz MVU. Šie komentāri tiks izmantoti, lai formulētu galīgo politikas priekšlikumu.

LIAA Eiropas Biznesa atbalsta tīkls aicina MVU aktīvi iesaistīties un dot savu ieguldījumu šajā likumdošanas iniciatīvā.

Sīkāka informācija par plānoto aptauju pielikumā.

Informācija par ekodizainu kopumā (angļu valodā): http://www.ecodesign-servers.eu/

Anketas aizpildīšana – aizņems ne vairāk 10 minūtes. Anketa pieejama šeit.

Aizpildīto anketu lūdzu sūtīt līdz 10.jūnijam uz anita.abola@liaa.gov.lv

Ja rodas papildus jautājumi, droši zvaniet uz LIAA EEN tālr.: 67039430