Aktualitātes

Eiropas Komisija izsludina aptauju par īpašo režīmu mazajiem uzņēmumiem saskaņā ar PVN Direktīvu 2006/112/EK

Eiropas Komisija plāno pārskatīt un modernizēt PVN direktīvā iekļautos noteikumus par īpašu nodokļu režīmu mazajiem uzņēmumiem, kurā ietilpst gan vienkāršotas PVN maksājumu un iekasēšanas procedūras, gan atbrīvojumi vai diferencēti nodokļa atvieglojumi. Šie noteikumi ietilpst PVN direktīvas 281. – 292.pantā.
Šīs aptaujas mērķis ir mazināt MVU administratīvo slogu un palīdzēt veidot labvēlīgu vidi to izaugsmei un pārrobežu tirdzniecībai.
LIAA Eiropas Biznesa atbalsta tīkls aicina MVU aktīvi iesaistīties un dot savu ieguldījumu šajā likumdošanas iniciatīvā.
Sīkāka informācija par plānoto aptauju pieejama šeit.
PVN Direktīva 2006/112/EK pieejama šeit, skat. 281. – 292.pantu.
Anketas aizpildīšana – aizņems ne vairāk 10 minūtes. Anketa pieejama šeit.
Aizpildīto anketu lūdzu sūtīt līdz 30.maijam uz anita.abola@liaa.gov.lv 
Ja rodas papildus jautājumi, droši zvaniet uz LIAA EEN tālr.: 67039430