Aktualitātes

Eiropas Komisija izsludina aptauju par materiāliem, kas nonāk saskarē ar pārtiku

Eiropas Komisija vienmēr ir pievērsusi lielu uzmanību pārtikas drošības aspektiem. Turklāt ne tikai attiecībā uz pašu produktu ražošanas procesu, bet arī citiem ar pārtiku saistītiem jautājumiem. Šobrīd Eiropas Komisija plāno izvērtēt likumdošanu attiecībā uz materiāliem, kas nonāk saskarē ar pārtiku. Pie tiem pieder materiāli, kurus izmanto profesionālajā pārtikas ražošanā, sagatavošanā, uzglabāšanā un izplatīšanā, kā arī pārtikas iepakojums, virtuves piederumi un galda piederumi. To izgatavošanai var izmantot plašu materiālu klāstu, piemēram, stiklu, metālu, papīru, plastmasu. Gatavajos izstrādājumos tiek izmantotas arī līmvielas, iespiedkrāsas un pārklājumi, kā arī kompozītmateriāli.

Šobrīd ir spēkā Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (EK) Nr. 1935/2004, kuras 3. pants nosaka, ka visiem attiecīgajiem materiāliem jābūt ražotiem atbilstīgi labai ražošanas praksei, lai normālos vai paredzamos izmantošanas apstākļos tie nepārnestu uz pārtiku savas sastāvdaļas tādos daudzumos, kas var:

  • apdraudēt cilvēka veselību;
  • radīt nepieņemamas izmaiņas pārtikas produkta sastāvā;
  • izraisīt organoleptisko īpašību – piemēram, garšas, smaržas – pasliktināšanos.

Šīs aptaujas mērķis ir novērtēt, vai pašreizējais ES tiesiskais regulējums attiecīgajā jomā darbojas un sniedz gaidītos rezultātus, kā arī to, kā Regulas un tās īstenošanas pieejas, procedūras un procesi palīdz aizsargāt cilvēka veselību un gādāt par attiecīgo materiālu iekšējā tirgus efektīvu darbību.

Anketas aizpildīšana aizņems ne vairāk 10 minūtes un tā pieejama šeit.

Sīkāka informācija par plānoto aptauju un tās pamatojums pieejams šeit.

Gaidīsim jūsu anketas līdz 15. aprīlim.

Jautājumu gadījumā,  zvaniet LIAA Eiropas Biznesa atbalsta tīklam – tālr.: 67039430