Aktualitātes

Eiropas Komisija izsludina aptauju saistībā ar nefinanšu informācijas atklāšanas direktīvu

Pašlaik spēkā esošā Nefinanšu informācijas atklāšanas direktīva paredz, ka noteiktiem lieliem uzņēmumiem kā daļa no to ikgadējā publisko pārskatu sniegšanas pienākuma jāiekļauj nefinanšu pārskats.

Uz doto brīdi nefinanšu informācija, ko atklāj uzņēmumi, neatbilst paredzēto lietotāju vajadzībām – tā nav pietiekami salīdzināma, ticama vai pilnīga, kā arī nav skaidrs, kādu, kur un kā šo nefinanšu informāciju sniegt.

Lai gan šī direktīva attiecas uz lieliem uzņēmumiem un koncerniem (darbinieku skaits lūdz 250) un MVU tieši neietilpst direktīvas darbības jomā, tomēr arī MVU, jo īpaši no 2021.gada var nākties sniegt nefinansiālu informāciju lieliem uzņēmumiem, kuriem tiem piegādā preces vai sniedz pakalpojumus.

Tādejādi šobrīd Eiropas Komisija šobrīd veic aptauju tieši starp MVU, kas palīdzētu novērtēt, kā šīs prasība gan ietekmē uzņēmumus, gan cik lielas izmaksas tiem radīsies saistībā ar pieprasījumiem sniegt noteiktu sociālo un vides informāciju lielajiem uzņēmumiem un koncerniem.

LIAA Eiropas Biznesa atbalsta tīkls (EEN) aicina aptaujā aktīvi iesaistīties MVU, kuri piegādā preces vai sniedz pakalpojumus lielajiem uzņēmumiem un dot savu ieguldījumu šajā aptaujā.

Direktīva pieejama šeit. 

Anketa sastāv no 13 jautājumiem, tā pieejama šeit. 

Gaidīsim jūsu anketas līdz 2020.gada 22.maijam

Jautājumu gadījumā, droši rakstiet uz e-pastu: een@liaa.gov.lv