Aktualitātes

Eiropas Komisija izsludina sabiedrisko apspriešanu Mašīnu direktīvas 2006/42/EK novērtēšanai

Eiropas Komisija plāno izvērtēt Mašīnu direktīvu 2006/42/EK, kuras galvenais mērķis ir atvieglot ES iekšējā tirgus nosacījumus mašīnām un iekārtām. Tā nosaka obligātās veselības un drošības prasības produktiem, kuri tiek laisti tirdzniecībā vai nodoti ekspluatācijā ES tirgū (no nodrošina ar CE marķējuma palīdzību).

Latvijā Direktīvas nosacījumi ir iestrādāti Ministru Kabineta 2008.gada 25.marta noteikumos Nr. 195 “Mašīnu drošības noteikumi”.

Sniegtā informācija tiks izmantota stingri saskaņā ar Regulas (EK) Nr.45/2001 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi Kopienas iestādēs un struktūrās un par šādu datu brīvu apriti.

LIAA Eiropas Biznesa atbalsta tīkls aicina aktīvi mašīnbūves un metālapstrādes uzņēmumus  iesaistīties un dot savu ieguldījumu šajā apspriešanā, jo saņemtie rezultāti palīdzēs izvērtēt, vai direktīvā nepieciešamas jaunas izmaiņas vai papildinājumi.

Anketa sastāv no 41 jautājuma angļu valodā – Anketa, taču tie ir tieši saistīti ar attiecīgo mašīnbūves uzņēmumu ikdienas darbu, CE marķējumu, u.c. drošības aspektiem.

Mašīnu direktīva 2006/42/EK

Ministru Kabineta 2008.gada 25.marta noteikumos Nr. 195 “Mašīnu drošības noteikumi”

Aptaujas termiņš – 2016.gada 16.decembris

Iespējams atsūtīt aizpildīto anketu arī uz anita.abola@liaa.gov.lv un mēs pārsūtīsim Eiropas Komisijai.

Ja rodas papildus jautājumi, droši zvaniet uz LIAA EEN tālr.: 67039430