Aktualitātes

Eiropas Komisija izsludina sabiedrisko apspriešanu Zemsprieguma direktīvas 2014/35/ES izvērtēšanai

Eiropas Komisija šobrīd izvērtē Zemsprieguma direktīvu 2014/35/ES, kuras galvenais mērķis ir nodrošināt augstu drošības līmeni patērētājiem, nosakot obligātās veselības un drošības prasības Eiropas tirgū laistajām elektroiekārtām ar nominālo spriegumu robežās no 50V līdz 1000V (maiņstrāva) vai no 75V līdz 1500 V (līdzstrāva). Latvijā Direktīvas nosacījumi ir iestrādāti Ministru Kabineta 2016. gada 12. aprīļa noteikumos Nr.209 “Iekārtu elektrodrošības noteikumi”.

LIAA Eiropas Biznesa atbalsta tīkls aicina aktīvi nozaru uzņēmumus iesaistīties un dot savu ieguldījumu šajā apspriešanā, jo saņemtie rezultāti palīdzēs izvērtēt direktīvas lietderību, efektivitāti, svarīgumu un saskaņotību. Anketa ir pieejam tiešsaistē latviešu valodā. Pārredzamības labad organizācijas un uzņēmumi, kas piedalās sabiedriskajā apspriešanā, ir aicināti reģistrēties ES Pārredzamības reģistrā. Detalizētāks apraksts un anketa ir pieejama šeit.

Aptaujas termiņš – 2019. gada 4. aprīlis

Sniegtā informācija tiks izmantota stingri saskaņā ar Regulas (EK) Nr.45/2001 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi Kopienas iestādēs un struktūrās un par šādu datu brīvu apriti.

Ja nevēlaties reģistrēties Pārredzamības reģistrā, tad variet anketu aizpildīt arī šeit. Aizpildīto anketu atsūtiet EEN Latvija uz e-pastu anita.abola@liaa.gov.lv, un mēs pārsūtīsim Eiropas Komisijai. Ja rodas papildu jautājumi, zvaniet uz tālr.: 67039430