Aktualitātes

Eiropas Savienības Kiberdrošības aģentūra (ENISA) izsludina sabiedrisko apspriešanu par digitālās drošības izaicinājumiem krīzes apstākļos

Eiropas Savienības Kiberdrošības aģentūra (ENISA) ir izsludinājusi sabiedrisko apspriešanu mazajiem un vidējiem uzņēmumiem saistībā ar MVU digitālo drošību un sagatavotību tādām krīzēm kā COVID-19.

Sagatavotajā aptaujā tiek lūgts noteikt galvenās kiberdrošības problēmas un sagatavotības līmeni visbiežāk sastopamo draudu gadījumā, kā arī identificēt labās prakses piemērus.

Aptaujā tiek lūgti piedalīties gan MVU, gan MVU asociācijas. Informācija par aptauju ir ENISA mājas lapā – https://www.enisa.europa.eu/news/enisa-news/survey-to-explore-the-preparedness-of-eu-smes-for-cybersecurity-challenges
Aptaujas anketa ir anonīma – https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/SMEsSurvey

Aptaujas galatermiņš – 2020.gada 15.septembris