Aktualitātes

Eiropas Sociālo izaicinājumu un inovācijas platforma

Eiropas Sociālo izaicinājumu un inovācijas platforma ir jauns Eiropas Komisijas finansēts projekts, kura mērķis ir atbalstīt inovatīvus risinājumus sociālām problēmām. Platforma sniedz iespējas gan publisko iestāžu pārstāvjiem, privātiem uzņēmumiem, nevalstiskām organizācijām definēt sociālu izaicinājumu, gan start-up, maziem un vidējiem uzņēmumiem, kā arī sociālajiem inovatoriem piedāvāt savus risinājumus konkrētajām problēmām.

Ar platformas palīdzību plānots atlasīt 27 sociālas problēmas, lai to risināšanai atvēlētu 2,4 miljonus euro. Plānots izvērtēt risinājumus tām problēmām, kuras tiešsaistes platformā ir bijušas vismaz 90 dienas, un kurām ir pieteikti vismaz trīs problēmu risinājumi. 81 risinājumu pieteicējs saņems 30 000 euro grantu, kā arī mentoru atbalstu, lai īstenotu savu ideju.

Sociālo izaicinājumu un tā risinājumu iespējams pieteikt kādā no 11 jomām:

 • Bēgļi un migrācija;
 • Apkārtējā vide, pārtika;
 • Enerģija;
 • Novecošana;
 • Nodarbinātība, prasmes;
 • Viedās pilsētas, mobilitāte;
 • Izglītība;
 • Dzimums, sociālā iekļautība;
 • Jaunatne;
 • Veselība, invaliditāte;
 • Cits.

Idejas var pieteikt līdz 2017. gada 21. decembrim.

Infografika angļu valodā par platformu.

Papildu informācija pieejama šeit: http://www.socialchallenges.eu/