Aktualitātes

EK projektu konkurss ilgtspējīgas ražošanas un patēriņa veicināšanai Āzijā un Centrālāzijā

Informējam, ka izsludināts Eiropas Komisijas projektu konkurss ilgtspējīgas ražošanas un patēriņa veicināšanai Āzijā un Centrālāzijā – “SWITCH-Asia and Central Asia II – Promoting Sustainable Consumption and Production” (EuropeAid Call ref. 161614). Konkursā pieejamais budžets ir 45.7 mlj. EUR, no kuriem 13 mlj. EUR ir paredzēti Centrālāzijas valstu atbalstam. Granta apmēri ir 1 – 3 mlj. EUR (max EK līdzfinansējums – 80-90%).

Pieteikumi tiek gaidīti no uzņēmēju un industriju asociācijām, MVU, reģionālā/vietējā līmeņa politikas veidotājiem.

Par SWITCH programmu, projektu konkursa nosacījumiem ir pieejama prezentācija.

Konkursa paziņojums ir pieejams šeit.

SWITCH programmas mājaslapa.

Pieteikšanās termiņš – š. g. 28. februāris 12:00 (Briseles laiks))!