Aktualitātes

ES izsludinājusi sabiedrisko apspriešanu intelektuālo īpašumu tiesību jomā “Ar intelektuālā īpašuma tiesību īstenošanu saistītā tiesiskā regulējuma novērtēšana un modernizācija”.

Eiropas Savienība vienmēr lielu uzmanību pievērš tam, lai savā likumdošanas procesā iesaistītu arī uzņēmējus, nevalstiskās organizācijas vai citus interesentus Un ļoti bieži, tieši pateicoties saņemtajiem viedokļiem vai priekšlikumiem, ir izstrādāta jauna direktīva vai veiktas izmaiņas kādā no direktīvām.

Viens no ES institūciju veiktajiem pasākumiem ir ES publiskās konsultācijas jeb atklātās sabiedriskās apspriešanas tiešsaistē.

Šādas sabiedriskās apspriešanas tiek regulāri izsludinātas.

Tā kā izsludināto apspriešanu skaits ir liels, tad Eiropas Biznesa atbalsta tīkls Latvijā plāno savā mājas lapā publicēt tās, kuras ir saistītas ar uzņēmējdarbību, iekšējo tirgu, rūpniecību un MVU.  

Šobrīd viena no izsludinātajām sabiedriskajām apspriešanām ir intelektuālo īpašumu tiesību jomā Ar intelektuālā īpašuma tiesību īstenošanu saistītā tiesiskā regulējuma novērtēšana un modernizācijaattiecībā uz  Eiropas Parlamenta un Padomes 2004. gada 29. aprīļa Direktīvu 2004/48/EK par intelektuālā īpašuma tiesību piemērošanu.

Termiņš, līdz kuram var iesniegt savu viedokli: 2016.gada 15.aprīlis.

Detalizētāka informācija un anketa ir pieejama šeit.

Savu viedokli iespējams aizpildīt tiešsaistē jebkurā no 6 piedāvātajām valodām (angļu, vācu, spāņu, itāļu, franču vai poļu).

Taču savu viedokli iespējams nosūtīt arī EEN Latvija un tad mēs to novirzīsim tālāk.