Aktualitātes

ES ĶĪMISKĀ LIKUMDOŠANA – Reģistrācija līdz 2018. gada 31.maijam

Uzņēmumam, kurš ražo vai importē ķīmiskās vielas (vairāk nekā 1 tonna gadā), ir obligāti jāreģistrējas saskaņā ar REACH Regulu. Tāpat, ja uzņēmums ražo vai importē kādu produktu, tā sastāvā varētu būt vielas, kuras jāreģistrē individuāli.

Eiropas Ķīmisko vielu aģentūra ir sagatavojusi izdales materiālu ar informāciju par REACH 2018 reģistrāciju. Tās termiņš – 2018.gada 31.maijs.

Saite: https://echa.europa.eu/reach-2018/submit-your-registration-dossier Lai ar šo informāciju iepazītos latviski, augšējā labajā stūrī jāizvēlas “latviešu valoda”.

* REACH ir Eiropas Savienības regula, kas pieņemta, lai uzlabotu cilvēku veselības un vides aizsardzību pret riskiem, ko var radīt ķimikālijas, vienlaicīgi veicinot ES ķīmikāliju nozares konkurētspēju. Tā veicina arī vielu bīstamības novērtējuma alternatīvas metodes, lai samazinātu testu ar dzīvniekiem daudzumu.