Horizon 2020

Lielākā Eiropas Savienības pētniecības un inovāciju programma ar pieejamo finansējumu aptuveni EUR 80 miljardu apjomā, kas atvēlēta laika posmam vairāk kā 7 gadu periodam (2014-2020). Papildus piesaistot arī privātas investīcijas, šī programma nodrošinās vairāk atklājumus, inovācijas un pasaules nozīmes tehnoloģiskos izrāvienus, pārnesot lieliskas idejas no pētnieciskām laboratorijām uz ražošanas uzņēmumiem.

Programmas mērķis ir nodrošināt, ka Eiropā pastāv pasaules līmeņa zinātne un tehnoloģijas, kas veicina ekonomisko izaugsmi.

Finansējuma saņemšanas iespējas atbilstīgi programmai “Horizonts 2020” ir definētas darba programmās, kas ir publicētas ES digitālajā pētniecības finansējuma portālā šeit: http://goo.gl/EfJDmw, kuru pārstrādāja, lai procedūras varētu veikt elektroniski un daudz raitāk. Dalībnieki varēs baudīt priekšrocības, ko sniedz vienkāršota programmas arhitektūra un finansējums, vienots noteikumu kopums un samazināts finanšu pārbaužu un revīziju slogs.

Horizonts 2020 trīs prioritātes

  1. Zinātniskā izcilība(Excellent Science)
  1. Konkurētspējīga rūpniecība(Industrial Leadership)
  1. Sabiedrības problēmu risināšana(Societel Challange)

Horizonts 2020 ir iekļautas arī sekojošas programmas:


Vairāk informācijas: http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en

Pieteikšanās: https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/home.html

Projektu konkursi: http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/index.html#c,calls%20

 Kas ir Horizon 2020?

Kā pieteikties?