Aktualitātes

Ierosināta Eiropas Savienības PVN sistēmas reforma

Eiropas Komisija (EK) 2017. gada 4. oktobrī paziņojusi par plāniem veikt pēdējo 25 gadu laikā lielāko pievienotās vērtības nodokļa (PVN) reformu Eiropas Savienībā. Novērtējot 1993. gadā pieņemto pārejas posma PVN sistēmu kā pārāk sadrumstalotu un sarežģītu mūsdienu prasībām, EK vēlas ieviest vienkāršotu un modernizētu sistēmu, kas vienlaikus ievērojami mazinātu iespēju krāpties ar PVN pārrobežu darījumos.

Ar reformas palīdzību EK vēlas panākt četru pamatprincipu ievērošanu: krāpšanos apkarošanu, vienas pieturas aģentūras ieviešanu, lielāku saskaņotību un mazāku birokrātijas līmeni. Praktiski tas nozīmētu, ka pārrobežu tirdzniecībā starp uzņēmumiem būtu jāmaksā PVN, ko būtu iespējams izdarīt vienotā tiešsaistes portālā savā valodā. Tiktu piemērota likme, kas pastāv galapatērētāja dalībvalstī, kura arī saņemtu samaksāto PVN. Jaunā sistēma paredzētu rēķinu sistēmas vienkāršošanu un atbrīvotu uzņēmumus no pārrobežu darījumu saraksta iesniegšanas savas valsts nodokļu iestādei.

Reformas priekšlikumi vēl jāsaskaņo dalībvalstīm Padomē un jāapspriež Eiropas Parlamentam. Plānots, ka 2018. gadā EK būs izstrādājusi detalizētu tiesību akta priekšlikumu.

Vairāk informācijas: http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-3443_lv.htm