Aktualitātes

Iespēja saņemt finansējumu sadarbībai ar tehnoloģiju centriem

2018. gada janvārī uzsākts Horizon 2020 projekts KET4CleanProduction (KET4CP). Projekta mērķis ir sekmēt progresīvu ražošanas tehnoloģiju izmantošanu mazos un vidējos uzņēmumos, tajos uzlabojot ražošanas procesus. Tas tiek panākts, veicinot sadarbību starp MVU un KET tehnoloģiju centriem. Projekta dalībnieki ir KET TC un Eiropas Biznesa atbalsta tīkla (EEN) organizācijas. Projekta koordinators ir Steinbeis 2i (Vācija) ar partneriem no 18 Eiropas valstīm. No Latvijas projektā piedalās Latvijas Tehnoloģiskais centrs.

Ko var iegūt MVU?

Ražojošie MVU projekta ietvaros var piedalīties konkursos, lai saņemtu mikrograntus sadarbībai ar KET tehnoloģiju centriem. Mikrograntu summa ir līdz 50 000 € darbu pasūtīšanai KET TC ar atbalsta intensitāti 70%. Finansējumu (50 000 €) saņem KET TC, bet MVU saņem darba rezultātus. MVU savu ieguldījumu projektā drīkst tērēt pats dažādiem, ar projektu saistītiem darbiem, piemēram, savā uzņēmumā strādājošo darba algām, kas veic sagatavošanās darbus projekta rezultātu ieviešanai u. tml.

Kas ir galvenās pamattehnoloģijas?

Galvenās pamattehnoloģijas (Key Enabling Technologies, KET) ir pamatā daudzu produktu ražošanai virknē rūpniecības nozaru. Galvenās pamattehnoloģijas nodrošina videi draudzīgāku ražošanu, tām ir būtiska loma Eiropas rūpniecības modernizācijā, kā arī tās veicina pilnīgi jaunu nozaru veidošanos.

Kā galvenās pamattehnoloģijas tiek izdalītas:

  • mikro un nanoelektronika (micro and nanoelectronics);
  • nanotehnoloģija (nanotechnology);
  • rūpnieciskā biotehnoloģija (industrial biotechnology);
  • uzlaboti materiāli (advanced materials);
  • fotonika (photonics);
  • progresīvas ražošanas tehnoloģijas (advanced manufacturing technologies).

Kāda sadarbība pieejama?

KET tehnoloģiju centri uz komerciāliem pamatiem sniedz pakalpojumus ražojošiem uzņēmumiem. Pakalpojumi ir dažādi, atkarībā no uzņēmumu vajadzībām. Piemēram, konsultācijas un tehnoloģisko risinājumu izstrāde, piekļuves nodrošināšana iekārtām tehnoloģiju pārbaudēm un laboratorijām produktu testēšanai, ražošanas koncepcijas pamatojums, prototipu izstrāde un testēšana, produktu pārbaudes un sertificēšana, pilot ražošana, u. c.

Kā saņemt grantus?

Mikrogranti MVU tiks piešķirti konkursu kārtībā. Kopumā projekta KET4CP laikā tiks izsludināti 8 projektu konkursi ar projektu pieteikumu iesniegšanas termiņiem 31. jūlijs 2018., 31. oktobris 2018., 31. janvāris 2019., 30. aprīlis 2019., 31. jūlijs 2019., 31. oktobris 2019., 31. janvāris 2020. un 30. jūnijs 2020. Projektu pieteikumu iesniegšana notiek tiešsaistē KET4CP mājaslapā, aizpildot speciālu pieteikuma veidlapu.

Projektu pieteikumu iesniegšana notiek tiešsaistē KET4CleanProduction mājaslapā, aizpildot speciālu pieteikuma veidlapu. Projekti tiek finansēti konkursa kārtībā sekojošā procesā:
1. MVU ir jāreģistrējas KET4CleanProduction platformā.
2. Ir jānoformulē un jāiesniedz tehnoloģijas pieprasījums (Technology Request).
3. Ja tehnoloģijas pieprasījums izpilda atbilstības kritērijus, un ir KET TC, kas piedāvā veikt attiecīgos darbus, tad tiek sastādīts projekta pieteikums jeb mikrogranta pieprasījums (Microgrant Proposal).
4. Mikrogranta pieprasījums piedalās projektu konkursā.
5. Ja tas uzvar projektu konkursā, tad tiek slēgts līgums par projekta īstenošanu.

Detalizēta procedūra ir aprakstīta Rokasgrāmatā pretendentiem (Guide for Applicants).

Detalizētāka informācija par projektu, konkursiem, un cita informācija ir atrodama KET4CleanProduction mājaslapā.

Atzīmējams, ka jebkurš uzņēmums var reģistrēties KET4CleanProduction platformā – ne tikai, lai startētu projektu konkursā, bet arī, lai saņemtu dažādu interesējošu informāciju.

Ja ir interese par KET4CleanProduction projektu konkursu, jautājumi vai neskaidrības, lūdzu sazināties ar Juri Balodi (Latvijas Tehnoloģiskais centrs, e-pasts: jbalodis@latnet.lv, tālr.: 29 451 344).