Aktualitātes

Jauns konkurss Eiropas Kosmosa aģentūras projektiem

Jau ceturto reizi Latvijā notiek konkurss Latvijas uzņēmumiem un zinātniskajiem institūtiem, lai piedalītos Eiropas Kosmosa aģentūras (EKA) projektos kosmosa tehnoloģijās. Ceturtais konkurss būs atvērts no 2018. gada 10. oktobra līdz 3. decembrim.

EKA programmas mērķis ir atbalstīt ar kosmosa nozari saistītu tehnoloģiju pielietojumu, zinātnes un komercdarbības attīstību, lai pēc diviem gadiem Latvija varētu pievienoties EKA konvencijai kā pilnvērtīga EKA dalībvalsts.

Ceturtā konkursa kopējais finansējums ir 2 milj. eiro, un tas tiks atvēlēts projektu īstenošanai EKA programmu ietvaros šādās aktivitātes: 

  • lidojumu aparatūras/izstrādājumu (flight hardware) aktivitātes, kas saistītas ar EKA misijām;
  • pētniecības un attīstības aktivitātes, kas saistītas ar produktu vai tehnoloģiju (aparatūra vai programmatūra) izstrādi;
  • kosmosa pielietojumi, produkti un pakalpojumi, izmantojot esošo kosmosa infrastruktūru vai tādu, kura drīzumā būs operatīva;
  • sagatavošanās aktivitātes (pētījumi, priekšizpētes, lietotāju vajadzības vai tirgus izpēte), lai atbalstītu nacionālo konkurētspēju EKA programmās, kurās Latvija nākotnē varētu piedalīties;
  • izglītības aktivitātes.

Visi atlasītie projekti 100% apmērā tiks finansēti no Latvijas iemaksām EKA budžetā.

Lai potenciālajiem projektu pieteicējiem detalizēti izskaidrotu pieteikšanās kārtību EKA projektos, aicinām 2. oktobrī plkst. 8:30 visus interesentus piedalīties seminārā RTU Zinātniskās bibliotēkas telpās Paula Valdena ielā 5, Rīgā, reģistrējoties šeit

 

Informāciju sagatavoja

Kaspars Karolis

Izglītības un zinātnes ministrijas Augstākās izglītības, zinātnes un inovāciju departamenta vecākais eksperts

Kaspars.Karolis@izm.gov.lv

tālr.:   67047996