Kontaktbiržas novērtēšanas anketa

Jānovērtē visas tikšanās. Piemēram, ja jums bija 2 tikšanās un 2 gadījumos „sadarbība ir iespējama”, tad laukā „Sadarbība ir iespējama” ir jāieraksta „2”.