Aktualitātes

Notiek pieteikšanās Marijas Sklodovskas Kirī aktivitāšu personāla apmaiņas projektu konkursam

Līdz 2022. gada 9. martam atvērta pieteikšanās Marijas Sklodovskas Kirī aktivitāšu personāla apmaiņas (Staff Exchange) projektu konkursam, kas paredzēts jebkura veida ar zinātnisko darbību saistītiem darbiniekiem. Konkurss atbalsta pētniecības un inovācijas darbinieku starptautisko, starpnozaru un starpsektoru mobilitāti, lai veicinātu zināšanu nodošanu starp iesaistītajām organizācijām.

Projektu konkursā mobilitāti var nodrošināt:

  • pētniekiem jebkurā karjeras posmā, sākot no doktorantūras kandidātiem līdz pēcdoktorantūras pētniekiem, kā arī administratīvajam, tehniskajam vai vadības personālam, kas iesaistīts pētniecības un inovācijas aktivitātēs;
  • jebkuras tautības darbiniekiem;
  • darbiniekiem, kuri vismaz vienu mēnesi pirms nosūtījuma apmaiņā uz partneru organizāciju ir iesaistījušies pētniecības un inovācijas aktivitātē savā organizācijā (darba līgums, stipendija u.c.);
  • darbiniekiem, kuri pēc apmaiņas atgrieztos savā organizācijā, lai nodotu tālāk savas zināšanas un veicinātu sadarbību.

Personāla apmaiņas projekti var ilgt līdz četriem gadiem. Projekts finansē norīkoto darbinieku mobilitāti laika posmā no viena mēneša līdz maksimums vienam gadam. Iesaistītajiem darbiniekiem pēc norīkojuma jāatgriežas sūtītājorganizācijās, lai nodotu iegūtās zināšanas citiem kolēģiem. Projektā jāpiedalās vismaz trīs neatkarīgām juridiskām personām trīs dažādās valstīs, no kurām divas ir reģistrētas citā ES dalībvalstī vai programmas Apvārsnis Eiropa asociētajā valstī.

Projektu konkursa kopējais finansējums ir 72,5 miljoni eiro.

Informācija par konkursu un ar konkursu saistītā dokumentācija atrodama Funding&Tenders portālā.

Avots: www.viaa.gov.lv