Aktualitātes

Novērtē Eiropas Biznesa atbalsta tīkla darbību

Eiropas Savienības COSME programmas (2014–2020) ietvaros, kuras daļa ir Eiropas Biznesa atbalsta tīkls (EEN), tiek veikta mazo un vidējo uzņēmumu aptauja.  Ja esat saņēmuši EEN Latvija atbalstu pēdējo trīs gadu laikā, lūdzam aizpildīt anketu. Tajā iekļauti jautājumi par EEN lomu mazo un vidējo uzņēmumu darbībā, šķēršļiem, ar ko uzņēmumi saskaras, uzsākot darbību ārvalstīs, un nepieciešamajiem EEN darbības uzlabojumiem.

Anketa aizpildāma angļu valodā  līdz 2017. gada 17. maijam: https://www.research.net/r/cosme-evaluation-network-clients