ES likumdošana

Viens no Eiropas Savienības (ES) uzņēmējdarbības politikas mērķiem ir nodrošināt pēc iespējas vienkāršāku un kvalitatīvāku uzņēmējdarbību regulējošo vidi. Lai to panāktu, Eiropas Komisija ir izstrādājusi dažādus mehānismus un instrumentus, kas palīdzētu Eiropas mazajiem un vidējiem uzņēmumiem (MVU) izteikt savu viedokli, kritiku un ierosinājumus attiecībā uz ES likumdošanu.

Eiropas Biznesa atbalsta tīkls Latvijā piedāvā informāciju un atbalstu par šādiem instrumentiem jeb iniciatīvām: