Kontaktu atlase

Eiropas Biznesa atbalsta tīkls Latvijā var veikt kontaktu atlasi no tā rīcībā esoša starptautiska uzņēmumu kataloga. Izmantojot šo katalogu, ir iespējams izveidot sarakstu ar potenciālajiem sadarbības partneriem un viņu kontaktinformāciju. Klientam jāsniedz precīzs partnera raksturojums un informācija par to, kādā nozarē darbojas iespējamie sadarbības partneri, kā arī jāspēj noteikt valstis, ar kurām vēlas sadarboties.

Gadījumos, kad sadarbības partneri meklējami specifiskā nozarē un datu bāzēs nepieciešamās informācijas nav, Eiropas Biznesa atbalsta tīkls uzrunā partnerorganizācijas ārvalstīs, tādējādi operatīvi iegūstot kvalitatīvu informāciju.