ES atbalsta programmas

Versija drukāšanai

Eiropas Biznesa atbalsta tīkls palīdz uzņēmumiem identificēt iespējamos finansējuma avotus. Uzņēmējiem ir iespējas saņemt ES grantus dažādās uzņēmējdarbības jomās. Grants ir neatmaksājams finansējums, taču tas nesedz projekta izmaksas pilnībā, tāpēc gandrīz visās programmās uzņēmumiem ir nepieciešams nodrošināt līdzfinansējumu. Katra no ES atbalsta programma atšķiras ar tās nosacījumiem, tāpēc ir nepieciešams iepazīties ar to noteikumiem.


Eiropas Biznesa atbalsta tīkla mājas lapā var iepazīties ar īsu informāciju par šīm programmām. Tās iedalītas pēc to teritoriālā seguma. Kopienas līmeņa programmās var piedalīties visu ES dalībvalstu partneri, bet pārrobežu sadarbības programmās var piedalīties noteiktu reģionu valstu partneri. Latvijas gadījumā tas ir Baltijas jūras reģions. Pie Eiropas Biznesa atbalsta tīkla konsultantiem var saņemt konsultācijas par šo programmu īstenošanas principiem, to mērķiem, iespējām tajās iesaistīties, aktuālajiem un gaidāmajiem uzsaukumiem, kā arī saņemt informāciju par atsevišķu programmu nacionālajiem kontaktpunktiem Latvijā.